Oproep #KH29 – Delta

Ik wil gaan spreken van gedaanten die in nieuwe werden veranderd. Goden, leen mij uw adem, want ook u deed mee aan die veranderingen. — Ovidius

Illustere voorgangers hadden het er al over: Niets op deze aarde blijft hetzelfde. Heraclitus verwoordde het als: “Panta rhei”. “Niets is ooit, maar alles wordt”, schreef Plato in zijn allegorie van de grot en toen Ovidius onze wereld beschreef klonk dat zo: “Alles verandert, niets gaat ten gronde”.

Daarom het thema Delta voor deze uitgave van Kluger Hans: symbool voor verandering en verschil. Vaak worden we eraan herinnerd dat hoewel er permanent verandering optreedt, er steeds meer verandert en dat aan een steeds hoger tempo. Soms lijkt het of alles op de schop moet: economie, religie en moraal, maar ook essentieel menselijke zaken zoals slaappatronen, manieren van lezen, hoe we voelen en contact houden met elkaar. Maar bestaat continue verandering wel? Is dat moordende tempo feit of illusie?

Verandering is een erg complex verschijnsel, zowel op maatschappelijk als individueel niveau. In een snel veranderende samenleving, is het moeilijk om te begrijpen welk effect deze veranderingen hebben op ons leven. Een individu heeft in zijn levensverhaal vaak meerdere keerpunten waarop hij/zij ingrijpend veranderd. Ook hier is moeilijk zicht op te krijgen.

Literatuur kan ons hierbij helpen, door verhalen te vertellen waarin verandering vanuit de verbeelding benaderd wordt. Dit thema vraagt onze schrijvers om de lezers een beeld te geven van hoe zij zich verhouden tot de verandering en het verschil, al vloeiend en hakkelend. Kluger Hans zoekt tot 1 januari 2016 naar literaire woordenstromen waarin niets meer hetzelfde is. Kluger Hans zal de oogst in het eerste nummer van 2016 aan de wereld presenteren.

Dit bericht delen