Oproep #35 Denkmal

Wij zoeken nieuwe inzendingen! Voor het tweede nummer van 2018 zijn we vooral nieuwsgierig naar inzendingen voor ons thema Denkmal. Deadline: 31 augustus 2018. Inzenden doe je hier.

Denkmal

Wat zijn de kenmerken van een echt monument? Dat het disproportioneel is? Dat het disfunctioneel is? Is er een intrinsieke link tussen monumentaliteit en heroïsme? Wat is vandaag nog het herdenken waard, behalve misschien het ondenkbare?
Elke dag komen we voorbij standbeelden en gedenktekens waarvan we vaak niet weten voor wie ze zijn opgericht, laat staan door wie. Gemaakt om te herinneren, lijken ze nu alleen nog gestolde resten van vergetelheid. Het klassieke vertrouwen van Horatius die met zijn poëzie een monument voor zichzelf oprichtte, spoort niet met onze hedendaagse achterdocht tegen alles wat het dagelijkse panta rhei probeert te overstijgen, of wat pretendeert bigger than life te zijn.
Kluger Hans gaat op zoek naar de plaatsen waar de hedendaagse monumentaliteit zich ophoudt, naar de plekken waar aandenken en herdenken een nieuwe invulling krijgen. Bestaat er een correcte manier om te herdenken? Of is elk monument een organisatie van collectief of individueel vergeten en verdringen? Hoe schuldig of onschuldig zijn standbeelden, vakantiefoto’s, graffiti, selfies, straatnamen en tattoes?

Dit bericht delen