Oproep #33 – De waarheid

#33 De waarheid

Manuscripts don’t burn.
Mikhail Bulgakov, The Master and Margharita

De Russische schrijver Mikhail Bulgakov stond onder de persoonlijke bescherming van Josef Stalin en slaagde er toch niet in zijn werk voorbij de Sovjet-censuur te krijgen. Stalin vond dat het werk van Bulgakov ‘boven partijpolitiek stond’, waardoor het onherroepelijk onpubliceerbaar werd. De paradox die hieraan ten grondslag ligt, is die van de waarheid. Eén van de belangrijkste ideeën binnen het westerse waardensysteem, en daarmee de basis van ons denken.

Maar kunnen we de waarheid kennen? Als we Nietzsche volgen en waarheid als een talig omgaan met de werkelijkheid zien, is het niet meer dan een verzameling metaforen. Er is dus geen waarheid. Hoe kan het dan dat er zoveel mensen pretenderen de waarheid te kennen, en waarom wordt er sinds mensenheugenis zo bitter gestreden om die waarheid aan het licht te brengen? Van de allereerste christenen, tot de fascisten en communisten van de 20e eeuw, of de neoliberalen van nu: hebben deze groepen inzichten die meer waarachtig zijn dan die van anderen of berust hun geloof enkel op een spraakverwarring? En hoe gaan we om met de hegemonie van een waarheid waarvan het duidelijk is dat die niet strookt met de werkelijkheid?

Onlosmakelijk met elkaar verbonden, probeert Kluger Hans dit kluwen te ontwaren. Of misschien net groter te maken.

Deadline: 31 augustus 2017

Inzenden

Dit bericht delen