Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke totstandgekomen overeenkomst tussen Kluger Hans en jou. Kluger Hans behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Koper: de natuurlijk persoon die met Kluger Hans een overeenkomst, zoals bedoeld onder Aankoop, heeft gesloten;

Aankoop: de overeenkomst tussen Kluger Hans en de Koper die de Koper recht geeft op de aangeschafte artikelen in de shop;

Winkel: de online omgeving waarin de Koper een Aankoop kan doen;

Kluger Hans: Kluger Hans, Koepoortkaai 64, 9000 Gent;

Dienst: Kluger Hans biedt avontuurlijke literatuur aan via haar twee keer per jaar verschijnende tijdschrift en verschillende evenemten;

Abonnement: de dienst is beschikbaar voor iedereen die een abonnement afsluit;

Abonnementsgeld: de kosten voor een jaarabonnement op het tijdschrift Kluger Hans;

Wanneer je een abonnement aanvraagt, ontvang je binnen 14 dagen het eerste exemplaar van Kluger Hans. Kluger Hans heeft het recht om de prijs van het abonnement te wijzigen, maar verhoogt de prijs niet nadat het abonnement werd aangegaan voor de overeengekomen duur van het abonnement. Een abonnement wordt jaarlijks automatisch verlengd. Je kan je abonnement tot twee weken voor de automatische vernieuwing opzeggen door ons te contacteren via info(at)klugerhans.net.

Wanneer je een abonnement hebt afgesloten, dan heb je 14 dagen lang het recht om je abonnement te herroepen. Na die periode vervalt het herroepingsrecht. Het herroepingsrecht wordt niet opnieuw geactiveerd na de automatische vernieuwing van een abonnement.